Bezienswaardigheden Kerken

In de omgeving van de Kagerplassen liggen tal van mooie en bijzondere kerken.

 

Kerken

De kerken in ons plassengebeid zijn een bezoekje meer dan waard. Helaas zijn ze bijna alleen tijdens en vlak voor en na de diensten open voor bezoek. Men is trots op de kerkgebouwen en heeft daar wat voor over. Ondanks de vergrijzing weten de afnemende aantallen parochianen en gemeenteleden de nodige fondsen bijeen te brengen. Dat blijkt uit de staat van onderhoud, de sereen mooie inrichting, de goed onderhouden orgels en de prachtig gebeeldhouwde preekstoelen. Van kerkgebouwen uit het Rijke Roomse Leven tot de sober gehouden kerkgebouwen uit de Protestantse traditie. De kerken in de regio stralen stuk voor stuk hun geloofstraditie en geschiedenis uit. Ons dubbeldorp telt twee kerken die beiden worden gedragen door een groep kerkgangers/vrijwilligers die zowel het kerkelijk leven als de 'kerkfabriek' in stand houden.

De Protestantse Kerk op het eiland


Deze kerk dateert in zijn huidige vorm uit 1873 en is gebouwd op de fundamenten van een kerk uit 1618. Dit kerkgebouw, dat werd gebouwd voor 7.490 gulden, betaald uit "liefdegaven", is ingewijd op 15 maart 1874. De preekstoel is in 1903 vervangen. Het pijporgel is in 1961 gerestaureerd en uitgebreid. Vanaf 2002 wordt het exterieur van de kerk, inmiddels rijksmonument, gerestaureerd. In 2008 kwam het interieur, waarin begrepen de consistorie en Kerkwijck aan de beurt. Er werd een aula aangebouwd die in voorkomend geval dienst doet als mortuarium. De Algemene Begraafplaats achter de kerk is gerealiseerd in opdracht van de Stichting Begraafplaats Kaag. Burgerlijke huwelijken kunnen in de kerk worden gesloten. De zondagse erediensten worden gehouden om 10.00 uur. Het contactpersoon van het kerkgebouw en Kerkwijck is Mw J. van Stam-Biemond en is te bereiken op 0252-544318. 


H. Joannes Evangelist te Buitenkaag


Van beduidend latere datum dan voorgaande arbeiderswoninkjes is de Rooms-Katholieke kerk die is toegewijd aan H. Joannes Evangelist. Kerk en pastorie staan echter wel op de lijst van gemeentelijke monumenten. Beseft moet echter worden dat Haarlemmermeer als gemeente nog maar bestaat sinds 1855. De kerk en de pastorie, die vlak voor de tweede wereldoorlog werden gebouwd vormen derhalve een gezichtsbepalend element in de gemeente en zeker in het zuidelijke deel van de Haarlemmermeer.De erediensten zijn afwisselend op zaterdag 19.00 uur en zondag om 10.00 uur. In Nieuw-Vennep (2153BA) in de parochiekerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, St. Antoniusstraat 15, kan men kerken op de wisseldagen.  Zie: www.rkparochie-nieuw-vennep.nl​

Contact formulier