Bezienswaardigheden Kaag

Op Kaageiland vind u een tal van historische en interessante bezienswaardigheden. Hieronder een opsomming. 

 

Tante Kee, Julianalaan 14

Een familie Zwetsloot woonde hier in vroeger dagen en had er een kruidenierszaak waar later ook gedestilleerd over de toonbank ging. Door een speciale opeenvolging van gebeurtenissen begon de familie in het pand ook een pannenkoekenrestaurant dat verder uitgroeide tot een compleet restaurant. Dit leverde zoveel activiteiten op dat het winkeltje werd gesloten. De familie Zwetsloot is enige decennia geleden vertrokken van Kaag en hun restaurant werd voortgezet door verschillende uitbaters. Momenteel wordt Tante Kee beheerd door Raymond Reeb en Kim Edwards en zij voeren daarbij de vlag van Jeunes Restaurateurs d' Europe.

Voor de verbouwing en uitbreiding van de keuken was in de noordwand van het voormalige winkeltje een gevelsteen zichtbaar. Deze is nu door de uitbreiding aan het gezicht ontrokken, maar nog wel aanwezig. De gevelsteen "De Meermin" is afkomstig uit de gevel van een daggelderswoning van boer Nell [Julianalaan 12]. Hij verkocht het huisje aan de heer J.H.C. Voorhoeve uit Den Haag die het kunstwerkje, gemaakt door Pam G. Rueter in de gevel liet metselen. Tante Kee kreeg waarschijnlijk bij de afbraak van het huisje, "De Meermin" in handen. We moeten het verder doen met een foto en uiteraard het prachtig gerestaureerde en uitgebreide pand, dat dit jaar verder werd verfraaid met een vernieuwd terras en steigers aan de waterzijde.

Julianalaan 18

Na Tante Kee volgt het als woonhuis in gebruik zijnde oude boerderijtje waar ooit een familie Loogman haar groentehandel had. Ook vanaf het water vormt dit pand met dat van de buren, Tante Kee en nummer 20-22plus het doorkijkje naar de Nederlands Hervormde Kerk, een van de prachtige stukjes Kaag. 

 

Nederlands Hervormde Kerk, Julianalaan 7


Tegenover de kerkwijk – het insteekhaventje dat uitkomt op het Gravenwater – staat het Nederlands Hervormde kerkje. Deze kerk staat hier sinds 1873. Voor de reformatie stond hier al een kapel toegewijd aan Maria Magdala, die behoorde bij de R.-K. parochie van Sassenheim.

De Protestantse gemeente op Kaag is ouder dan het huidige kerkje en dat geldt ook voor verschillende waardevolle voorwerpen die nog uit de vroegere kapel stammen. Zo is er een zilveren avondmaalstel uit 1654, fraai tinwerk en de koperen lezenaar uit de 18de eeuw, een Statenbijbel die in 1729 bij Pieter en Jacob Keur in Dordrecht werd gedrukt en een voorzangersbij bel uit 1768, afkomstig uit de Amstelkerk in Amsterdam. In de kerk hangen twee geelkoperen kronen eveneens uit de 18de eeuw. Eén ervan heeft drie schildjes met het wapen van Wassenaar, een boeier onder zeil, voorzien van vlaggen en de naam Johannes Huybertse van Daale erop. De luidklok, door P. Hemony in 1675 gegoten in Amsterdam en het uurwerk, inmiddels wel gerestaureerd, zijn ook ouder dan de kerk zelf.

De luidklok werd op 28 april 1943 door de bezetter uit de toren gehaald om net als veel andere exemplaren als grondstof te dienen voor de Nazi-oorlogsindustrie. De schipper die het transport verzorgde, liet zijn schip echter zinken op het IJsselmeer. Na de oorlog werden schip en lading geborgen en in 1946 hing de klok weer in de toren.

De kleine, maar actieve gemeente ontwikkelt verschillende activiteiten. Iedere zondag wordt er om 10.00 uur een dienst gehouden. Indien u persoonlijk contact wenst met de predikant of leden van de kerkenraad  over de begraafplaats, gebruik van de gebouwen of anderszins, kan de website www.protestantsegemeentekaag.nl u ter zake nader informeren.


Julianalaan 20-22


Wederom een zeer goed onderhouden pandje. Ditmaal geen replica maar een grondig gerestaureerd huisje. In vroeger dagen heeft een professor Visser er met zijn gezin gewoond. Hij heeft de toen nog twee huisjes in oude stijl hersteld en de huidige bewoners hebben de restauratie doorgevoerd en de twee nummers gehandhaafd. Zowel vanaf het water als van de weg een sieraad voor Kaag.


Julianalaan 26

Hier woont de laatste beroepsvisser van het eiland: dhr J.A.van Nieuwkoop. Vroeger werd dit huisje door twee families bewoond en was hier ook een postkantoortje. Dit ging later naar de Buitenkaag, maar ook daar is het inmiddels weggesaneerd. Naar het bouwjaar van dit huisje kunnen we slechts gissen, oud is het wel. Ook de iets over de weg gegroeide eik heeft een imposante leeftijd. Aanvaringen met verschillende voertuigen hebben deze stoere eik weliswaar beschadigd,hij is echter steeds als winnaar uit de strijd gekomen. In een eerdere versie schreef ik dat de gevel van het pittoreske schuurtje bedenkelijk voorover helde. Inmiddels zien we dat het bovendeel uit de gevel is gevallen en dat de nok van het dak moet worden ondersteund en de pannen van het dak zijn gehaald, om instorting te voorkomen. Het is te hopen dat de nieuwe eigenaar ook dit pandje met bijbehorende schuur tot een aantrekkelijk stukje Kaag maakt, zoals hij ook deed met De Stal op de Kaag (nummer 13a).


"Vogelskamp", voorheen "Lombok"

De geschreven geschiedenis van dit eilandje gaat terug tot 1525. Het behoorde tot het bezit van de Abdij van Rijnsburg en werd tenminste tot 1895 verpacht als bosperceel. Dus voor de houtproductie. Latere eigenaars boerden op het eiland. Hooi voor het vee werd per praam aangevoerd. Uit die tijd stamt een briefkaart waarop het eilandje de naam "Lombok" droeg. Momenteel heeft het slechts een woonbestemming en er worden sloepen en zeilboten afgemeerd. 
Op oude topografische kaarten is het eilandje door een brug verbonden met Kaag. De brug is echter op enig moment verdwenen en tegenwoordig gebruiken de bewoners een voetgangerspontje dat met de hand wordt 'overgedraaid', om op Kaag te komen. Vogelskamp behoorde overigens tot de gemeente Warmond, dat  per 1 januari 2008 door een fusie met Voorhout en Sassenheim, opging in de gemeente Teylingen. Kaag maakte sinds jaar en dag deel uit van de gemeente Alkemade. Met ingang van 1 januari 2009 hield echter ook de gemeente Alkemade op te bestaan. Na de fusie met Jacobswoude is Kaag een van de elf dorpjes die samen de fusiegemeente Kaag en Braassem gestalte geven. 


Het Kaagse "oog van de naald"


De Julianalaan is smal en wettelijk beperkt tot voertuigen met een maximale breedte van 2.20 m. De bottle neck bevindt zich tussen Julianalaan 17 en Julianalaan 30 ["De oude zeilmakerij"] waar ooit Brugt de Ruiter woonde. Op 17 woonde vroeger een familie Zwetsloot. In de vijftiger jaren later trok Adriaan Elstgeest die met dochter Cor trouwde, in bij zijn schoonmoeder. De oude mevrouw Zwetsloot is overleden en Adriaan Elstgeest en zijn vrouw vertrokken na de opsplitsing van de werf  Akerboom en Van Lent, met Hein Akerboom mee naar Lisse. Adriaan en Cor zijn inmiddels ook overleden.

Julianalaan 19, Budgethotel Orion


In de voormalige jeugdherberg is na grondige restauratie en substantiële uitbreiding het budgethotel Orion gevestigd. Dit hotel beschikt over een vijfentwintigtal kamers en moderne faciliteiten om onder andere conferenties,congressen en seminars te accommoderen. Over de parkeerplaats heb je hier een prachtig zicht op de polder en de Kagermolen bij de Keverhaven. De oevers van de Keverhaven hebben in 2011 groot onderhoud ondergaan. De haven biedt jachten en boten gratis afmeermogelijkheden. 

"De Oude School", Julianalaan 36


Hier stond inderdaad de oude dorpsschool. Het huidige pand is een zeer goed geslaagde replica. Het originele schoolgebouwtje had geen dakkapellen en blinden, die zijn later aangebracht. De huidige bewoners hebben de kleur van de luiken historisch verantwoord aangepast. Het waren enige jaren geleden nog rode zandlopers op een wit vlak. Achter de drie ramen bevonden zich in de schoolfase twee klassen en achter het huis was een speelplaatsje. Vanaf de weg heb je over de inrit en de tuin een aardig zicht op de plas.

Julianalaan 25

Het schattige huisje van de familie Biemond is oorspronkelijk een zogenaamde daggelderswoning uit het begin van de 19de eeuw. De vaste knechten van boer Nell [Julianalaan 13] pleegden hier te wonen. Ooit stond op de plaats van "Zorg en Vlijt" [Julianalaan 21] een soortgelijk huisje dat werd bewoond door de familie van Nieuwkoop. Hier heeft de modernisering echter toegeslagen. ...

Julianalaan 42


Vroeger woonde hier de nachtwaker van Kaag. Deze familie Vlugt had ook wat vee. Op de plaats van de bomen, links tegen het water, stond een hooiherg. Vlugt verkocht ook petroleum. De laatste vaste bewoner was een bekende Kager, Karel Bruns. Het huisje wordt in vrijwel iedere fotoserie over Kaag opgenomen en ontbreekt dan ook niet in deze opsomming. Het is een schitterend plekje, dat bij harde (zuid)westenwind alle geneugten van de lage wal biedt. Het huisje is in Mei 2024 afgebroken en zal plaats maken voor iets nieuws. 

Zuivelboerderij Van Ruiten, Julianalaan 29

Een stukje karakteristiek Kaag, de boerderij van de familie Van Ruiten. Met het enige jaren geleden vernieuwde, rietgedekte dak staat deze oude boerderij er weer prima bij. De familie bereidt zelf kaas en boter in de tijd dat de koeien dagelijks in de wei lopen. 's Winters, als de dieren zich in de moderne loopstal ophouden wordt er geen kaas of boter gemaakt. De familie gooit hoge ogen bij de jaarlijkse boerenkaaskeuringen, met haar Leidse kaas, een erkend streekproduct.

De Zegen

In het Dirk van Nieuwkoopplantsoentje [hoek Julianalaan-Beatrixlaan] staat een monumentje met als opschrift: "HY WERKTE MET ZEGEN". Het stelt een zegen [soort visnet] voor waarmee Dirk van Nieuwkoop en zijn familieleden visten. Het is gemaakt door de heer de Baat jr., een zoon van meester de Baat, een inmiddels overleden, bekende Kaagse schoolmeester. Dirk overleed op 23 juli 1965 en als herinnering aan hem realiseerde de gemeente Alkemade het plantsoentje hier midden op Kaag. Dirk zette zich actief in voor allerlei dorpse activiteiten. Noot. De gemeente Kaag en Braassem heeft gehoor gegegeven aan het verzoek van een lokale ondernemer, een substantieel deel van het plantsoentje te mogen inrichten als parkeerplaats. Dat zulks geen verfraaiing van dit aardige dorpsgezicht oplevert, moge duidelijk zijn.

"De oude bakkerij", Julianalaan 52

Aart van Asselt had hier in vroeger jaren een broodbakkerij. Van het keurig onderhouden pand herinnert alleen het bovenlicht van de voordeur aan het edele bakkersambacht. Kagerwerf en het dorpspleintje. Geen echte bezienswaardigheid, maar wel het vermelden waard: de Kaagse speeltuin. Met steun van de gemeente Alkemade en lokale sponsors werd hier eind tachtiger jaren door de toenmalige dorpsraad o.l.v. schrijver dezes, een speeltuin en een dorpspleintje gerealiseerd. De speeltuin scoort vooral hoog bij onze jonge gasten en bewonertjes en op het pleintje staan banken zodat even kan worden gerust. Door een stratenmaker is hier in 2012 het wapen van Kaag opnieuw uitgebeeld, nadat de eerste, meer subtiele en naar mijn mening mooiere versie wegens ophoogwerkzaamheden werd verwijderd.  De leilinden geven het geheel een knusse beleving.

"Het Witte Huis", Julianalaan 37 

Sinds jaar en dag woont hier de familie Loogman. Momenteel bewoont Piet Loogman dit mooie pandje. Tot enige jaren geleden bestierden hij met zijn inmiddels overleden broer Jan en zus Nel een winkeltje waar onder andere kruidenierswaren, brood en zuivel te koop waren. Voordat de familie Loogman hier haar intrek nam woonde Meester de Groot op dit adres.

Contact formulier