Openingstijden bruggen en sluizen

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben primo april 2012 de bedieningstijden van onder andere de Meerbrug en de Brug te Oude Wetering vastgesteld. Mede naar aanleiding van bezwaren en zienswijzen van betrokken partijen, waaronder de Stichting Promotie Kaag, werd een eerder voornemen dat substantiële beperkingen inhield, in gunstige zin herzien. De Meerbrug is sedert ultimo november 2013 weer in bedrijf. Het vaste deel(tje) heeft een vrije doorvaarthoogte van 1,40 m. Voor het gemotoriseerde wegverkeer is de brug sedert begin december 2013 ook weer te gebruiken. De Meerbrug heeft in volledig geopende staat een vrije doorvaart van ruim 10 m. Op verzoek, o.a. voor Royal Van Lent kan de doorvaartbreedte worden opgevoerd tot 14 m. Voor de bedieningstijden van de bruggen en sluizen wordt u verwezen naar de website www.vaarweginformatie.nl