De brug over de zomersloot in Rijpwetering is weer in werking

Vooral kleinere schepen zijn gebaat bij het zeer recent beweegbaar maken van de Zomerslootbrug bij de Koppoel. Dankzij het initiatief van Maarten den Ouden, een enthousiast watersporter uit Abbenes, ligt er sinds mei 2016 een nieuwe brug die de op de kaart aangegeven status BB weer volledig waarmaakt. Maarten heeft zijn streven naar handhaving van de doorvaart, enthousiast omarmd zien worden door Hugo Barnhoorn van de provincie Zuid-Holland, die het project door de ambtelijke molen heeft geleid. De familie Straathof heeft met haar nieuwe brug een mooie bijdrage geleverd aan de faciliteiten voor de waterrecreatie. Allen dank daarvoor.